Welkom op de website van Hart Onderzoek Nederland

Hart Onderzoek Nederland (HON)

Hart Onderzoek Nederland steunt organisaties die fundamenteel onderzoek doen naar hart- en vaatziekten. Doelstelling van HON is het genereren van inkomsten en het organiseren van activiteiten ter continuering van het belangrijke werk van onderzoeksteams.?HON is van mening dat de aanpak van hart- en vaatziekten alleen succesvol kan zijn door een betrokkenheid van de beste onderzoekers.

In 2018 word voor de laatste maal nog bijgedragen het onderzoek van het Heart Research Instituut (HRI) in AustraliŽ. Vanuit deze organisatie is de Nederlandse tak geÔnitieerd. Afgesproken is dat Hart Onderzoek Nederland op zoek gaat naar meer structurele samenwerking(en) met onderzoek(ers) in Nederland zodat het beschikbare geld vanaf 2019 volledig in Nederland zal worden besteed.

Wat doet HON om zijn doelstelling te bereiken

HON genereert fondsen met hulp van particulieren en het bedrijfsleven om onderzoeken te ondersteunen. 

Wat is uw belang?

Van gedegen en geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, en het voorkomen van hart- en vaatziekten, profiteert iedereen. Zo zou het kunnen zijn dat uzelf, door baanbrekend onderzoek, nu of in de toekomst geholpen kunt worden tegen deze ernstige, veelal dodelijke aandoeningen!

Steun Hart Onderzoek Nederland (HON) in zijn gevecht tegen ís werelds doodsoorzaak nummer een: hart- en vaatziekten.

 

Hart Onderzoek Nederland heeft de ANBI status. 

Laatste nieuws

Johanna van Geffen ontvangt een bijdrage van 2.500 euro voor haar thesis Complex platelet phenotyping: integrative assessment of platelet activity in haemostasis and thrombosis.

Bericht van: 01-10-2018
 

Tom Mastenbroek ontvangt een bijdrage van 2.000 euro van HON voor zijn thesis "Role of platelets in vascular remodeling: Acute and persistent effects"

Bericht van: 09-08-2016
 

Nieuw, baanbrekend onderzoek in de strijd tegen bloedstolling

Bericht van: 29-04-2016