Welkom op de website van Hart Onderzoek Nederland

Hart Onderzoek Nederland (HON)

Hart Onderzoek Nederland steunt organisaties die fundamenteel onderzoek doen naar hart- en vaatziekten. Doelstelling van HON is het genereren van inkomsten en het organiseren van activiteiten ter continuering van het belangrijke werk van onderzoeksteams. HON is van mening dat de aanpak van hart- en vaatziekten alleen succesvol kan zijn door een betrokkenheid van de beste onderzoekers.

In 2018 word voor de laatste maal nog bijgedragen het onderzoek van het Heart Research Instituut (HRI) in Australie. Vanuit deze organisatie is de Nederlandse tak geinitieerd. Afgesproken is dat Hart Onderzoek Nederland op zoek gaat naar meer structurele samenwerking(en) met onderzoek(ers) in Nederland zodat het beschikbare geld vanaf 2019 volledig in Nederland zal worden besteed.

Wat doet HON om zijn doelstelling te bereiken

HON genereert fondsen met hulp van particulieren en het bedrijfsleven om onderzoeken te ondersteunen. 

Wat is uw belang?

Van gedegen en geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, en het voorkomen van hart- en vaatziekten, profiteert iedereen. Zo zou het kunnen zijn dat uzelf, door baanbrekend onderzoek, nu of in de toekomst geholpen kunt worden tegen deze ernstige, veelal dodelijke aandoeningen!

Steun Hart Onderzoek Nederland (HON) in zijn gevecht tegen doodsoorzaak nummer een in de wereld: hart- en vaatziekten.

 

Hart Onderzoek Nederland heeft de ANBI status. 

Laatste nieuws

Daniëlle Beurkens ontvangt € 1.500,- namens HON voor proefschrift

Bericht van: 13-02-2020
 

€ 1.500,- voor realisatie van proefschrift Ilona Dekkers

Bericht van: 13-02-2020
 

Hartonderzoek Nederland ontvangt proefschrift Magdi Nagy.

Bericht van: 20-01-2020