Nieuws

Suzanne Zwaveling ontvangt € 1.600 voor realisatie promotie.

Een aantal maanden geleden benaderde Suzanne Zwaveling Hartonderzoek Nederland voor een financiele bijdrage aan het drukken van haar thesis. Haar thesis genaamd 'The impact of oral anticoagulants on haemostasis – a step toward individualized therapy' is uitgevoerd aan de Universiteit van Maastricht op de afdeling biochemie onderleiding van Prof. Dr. H. ten Cate. De focus van het onderzoek ligt met name op de effecten van verschillende orale anticoagulantia (vitamine K-antagonisten (VKA's) en directe orale anticoagulantie (DOA'S)) op de stolling gemeten met gespecialiseerde stollingsbepalingen. 

Hartonderzoek Nederland heeft een bijdrage van 1.600 euro gedaan. 


 

Laatste nieuws

Hartonderzoek Nederland ontvangt proefschrift Magdi Nagy.

Bericht van: 20-01-2020
 

Magdi Nagy ontvangt 500,- euro voor realisatie promotie.

Bericht van: 19-08-2019
 

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor promotie.

Bericht van: 05-04-2019