Nieuws

Suzanne Zwaveling ondersteund door HON voor het drukken van haar thesis

Een aantal maanden geleden benaderde Suzanne Zwaveling Hartonderzoek Nederland voor een financiele bijdrage aan het drukken van haar thesis. Haar thesis genaamd 'The impact of oral anticoagulants on haemostasis a step toward individualized therapy' is uitgevoerd aan de Universiteit van Maastricht op de afdeling biochemie onderleiding van Prof. Dr. H. ten Cate. De focus van het onderzoek ligt met name op de effecten van verschillende orale anticoagulantia (vitamine K-antagonisten (VKA's) en directe orale anticoagulantie (DOA'S)) op de stolling gemeten met gespecialiseerde stollingsbepalingen. 

Hartonderzoek Nederland heeft een bijdrage van 1.600 euro gedaan. 


 

Laatste nieuws

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor zijn PhD thesis 'Functional interactions between factor V and TFPI? during onset of blood coagulation'

Bericht van: 05-04-2019
 

Suzanne Zwaveling ondersteund door HON voor het drukken van haar thesis

Bericht van: 03-04-2019
 

Johanna van Geffen ontvangt een bijdrage van 2.500 euro voor haar thesis Complex platelet phenotyping: integrative assessment of platelet activity in haemostasis and thrombosis.

Bericht van: 01-10-2018