Nieuws

Magdi Nagy ontvangt 500,- euro voor realisatie promotie.

Het proefschrift is tot stand gekomen onder leiding van prof. Johan Heemskerk, prof. Steve Watson en dr. Judith Cosemans op de afdeling Biochemie. De titel luidt: Discovering new pathways in thrombus formation. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de complexe interacties tussen bloedplaatjes, plasmafactoren en leukocyten. Bij een unieke patiëntengroep met zeldzame immuundeficiënties en bloedingsneigingen hebben we gekeken naar de gevolgen van genetische defecten op plaatjesfunctie. Verder werden de effecten van mogelijke plaatjesremmers en medicijnen voor diabetes op plaatjesfunctie en thrombusvorming onderzocht.

Laatste nieuws

Gina Perrella ontvangt € 375,- vanuit HON voor haar proefschrift

Bericht van: 15-07-2022
 

€ 22.000,- namens HON voor Hartpatiënten Nederland

Bericht van: 01-07-2022
 

HON ondersteunt Janine van der Toorn met € 500,- voor proefschrift

Bericht van: 27-06-2022