Nieuws

Daniëlle Beurkens ontvangt € 1.500,- namens HON voor proefschrift

Histonen zijn belangrijke eiwitten in bijna alle cellen van ons lichaam. Ze binden namelijk aan het DNA, wat ervoor zorgt dat alle essentiële informatie over de opbouw van het menselijk lichaam compact bij elkaar blijft. Wanneer deze histonen buiten de cel terecht komen, bijvoorbeeld bij ontsteking, hebben ze veel negatieve effecten zoals het veroorzaken van thrombose en orgaanschade. Het onderzoek beschreven in mijn proefschrift heeft zich gericht op het bestuderen en uitschakelen van histonen in processen van weefselschade.

Bevindingen
Een belangrijke bevinding was dat histonen aanwezig zijn in donornieren die bewaard zijn met behulp van machine perfusie. Hogere histon waardes in deze nieren zijn gerelateerd een slechtere orgaanfunctie na transplantatie. De aanwezigheid van deze histonen lijkt af te hangen van de hoeveelheid schade dat een nier heeft opgelopen vóór transplantatie. Heparine, wat in staat is histonen te neutraliseren, bleek echter geen invloed te hebben op de hoeveelheid histonen of schade in deze donornieren. Verder onderzoek zal moeten kijken naar het optimaliseren van orgaandonatie.

Ook hebben we gekeken naar het neutraliseren van histonen met APC, een belangrijk antistollend eiwit. Hiervoor hebben we APC varianten ontworpen waarvan we hebben voorspeld dat ze beter histonen zouden moeten binden en uitschakelen dan normale APC. Deze eigen ontworpen varianten bleken inderdaad histonen te kunnen neutraliseren, maar waren in eerste instantie niet beter dan de normale APC. De exacte effectiviteit en mogelijke verbeteringen van deze APC varianten moeten nog verder onderzocht worden.

Promovendus: Daniëlle Beurskens
Universiteit: Universiteit van Maastricht (afdeling Biochemie)

Laatste nieuws

Gina Perrella ontvangt € 375,- vanuit HON voor haar proefschrift

Bericht van: 15-07-2022
 

€ 22.000,- namens HON voor Hartpatiënten Nederland

Bericht van: 01-07-2022
 

HON ondersteunt Janine van der Toorn met € 500,- voor proefschrift

Bericht van: 27-06-2022