Nieuws

€ 1.500,- voor realisatie van proefschrift Ilona Dekkers

Het doel van het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, was om de toepassing van kwantitatieve MRI in de beeldvorming van het hart en de nier te verkennen. Verder was het doel om door middel van deze kwantitatieve MRI maten de link tussen obesitas en dysfunctie van het hart en de nier te bestuderen.

Resultaten
In het eerste deel van het proefschrift hebben wij de reproduceerbaarheid van T1 mapping en spectroscopie getest in gezonde vrijwilligers en patiënten met type 2 diabetes. T1 mapping en spectroscopie zijn kwantitatieve MRI technieken die gebruikt kunnen worden om non-invasief fibrose en vet te meten in organen, zoals het hart en de nier, en zijn mogelijk een alternatief voor biopsie. Uit onze resultaten is gebleken dat zowel T1 mapping en spectroscopie reproduceerbare technieken zijn en betrouwbaar deze metingen kunnen doen. Vervolgens hebben wij in een klinische studie waarbij wij gebruik hebben gemaakt van spectroscopie laten zien dat het percentage triglyceriden in de nier afnam na strikte glucose regulatie bij diabetes patiënten.

Deze bevindingen geven nieuwe inzichten hoe glucoseregulatie mogelijk invloed kan hebben op het functioneren van de nier bij patiënten met diabetes.

Binnen populatiestudies kan kwantitatieve MRI een bijdrage leveren aan het bestuderen van associaties tussen obesitas en cardio-renovasculaire gezondheid. In deel 2 van het proefschrift hebben wij in de Nederlandse Epidemiologie van Obesitas (NEO) studie door middel van met MRI gekwantificeerde hartfunctiemetingen verbanden onderzocht tussen nierfunctie en hart-vaatfunctie. Zo vonden wij dat albuminurie binnen de range van het normale reeds een marker is van cardiovasculaire gezondheid. Verder hebben wij laten zien dat zowel verminderde nierfunctie als vaatfunctie geassocieerd zijn met hogere stollingswaarden in het bloed, wat de mogelijke rol van de nierfunctie en vaatfunctie bij het ontwikkelen van veneuze trombose verder ondersteunt.

Promovendus: I. Dekkers
Promotor: prof. dr. H.J. Lamb
Co-promotores: dr. A.P.J de Vries, dr.ir. R de Mutsert
Universiteit: Leids Universitair Medisch Centrum

Laatste nieuws

Gina Perrella ontvangt € 375,- vanuit HON voor haar proefschrift

Bericht van: 15-07-2022
 

€ 22.000,- namens HON voor Hartpatiënten Nederland

Bericht van: 01-07-2022
 

HON ondersteunt Janine van der Toorn met € 500,- voor proefschrift

Bericht van: 27-06-2022