Nieuws

Walid Chayoua ontvangt € 1.500,- vanuit HON voor zijn proefschrift

HON heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift dat ingaat op het antifosfolipide syndroom (APS). Het is een auto-immuunziekte en wordt gekenmerkt door trombose en zwangerschapscomplicaties met de aanwezigheid van zogenoemde antifosfolipide (aPL) antilichamen. De detectie van deze antilichamen zijn van uiterst belang om de diagnose APS vast te stellen.

Het proefschrift heeft het belang van het testen voor aPL antilichamen in de laboratoriumdiagnostiek van APS onderzocht. Daarbij zijn bestaande aPL antilichamen heroverwogen. Alsook aPL antilichamen onderzocht die niet in de classificatie criteria van APS zijn opgenomen. Een belangrijke bevinding was dat voor een patiënt die een trombose heeft gehad er minder testen nodig zijn bij verdenking van APS. Daarnaast is vastgesteld dat er aPL antilichamen zijn die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het voorspellen van een recidief (terugkomende) trombose.

Promovendus: Walid Chayoua
Universiteit: Universiteit van Maastricht (afdeling biochemie) 

Laatste nieuws

Gina Perrella ontvangt € 375,- vanuit HON voor haar proefschrift

Bericht van: 15-07-2022
 

€ 22.000,- namens HON voor Hartpatiënten Nederland

Bericht van: 01-07-2022
 

HON ondersteunt Janine van der Toorn met € 500,- voor proefschrift

Bericht van: 27-06-2022