Nieuws

Bibian Tullemans ontvangt € 1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift

Hartonderzoek Nederland heeft een bijdrage mogen leveren aan het proefschrift van Bibian Tullemans, getiteld: ‘Tyrosine kinase inhibitors for cancer treatment: effects on platelets’.

Het onderzoek is gericht op off-target effecten van tyrosine-kinaseremmers (een nieuw type kankerbehandeling). Met dit proefschrift wil ze het bewustzijn vergroten voor de mogelijke remmende effecten op bloedplaatjes van deze remmers tijdens de behandeling van kanker die kunnen bijdragen aan een vergroot bloedingsrisico. Veranderingen in de kenmerken van bloedplaatjes door en de concentraties van zulke remmers in het bloed tijdens behandeling kunnen handvaten bieden voor het monitoren en beheersen van bijwerkingen zoals bloedingen.

Promovendus: Bibian Tullemans
Universiteit: Universiteit van Maastricht

Laatste nieuws

Mieke Karel ontvangt €1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift

Bericht van: 25-01-2022
 

HON ondersteunt Ling Lin met €700,- voor proefschrift

Bericht van: 16-12-2021
 

Annemiek Dickhout ontvangt €1.000,- voor proefschrift

Bericht van: 03-11-2021