Wij steunen

Hartonderzoek Nederland ondersteunt organisaties die zich bezig houden met onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunen wij organisaties die zich bezig houden met de ondersteuning van patiënten. 

In 2020 ondersteunden wij vier promovendi met hun proefschrift.

Daarnaast ondersteunen wij:

1. Health Foundation Limburg
Health Foundation Limburg is het fondsenwervende bureau van het Maastricht UMC+. Uitgangspunt van de werving zijn de topklinische onderzoeksprojecten rond de vier speerpunten van het Maastricht UMC+. Een van die vier speerpunten is het voorkomen en beter behandelen van hart- en vaatziekten.

2. Hartpatiënten Nederland
Hartpatiënten Nederland ondersteunt hartpatiënten. Zij doet dit door onder andere het geven van voorlichting en het organiseren van reizen. In 2020 heeft Hartonderzoek Nederland een bijdrage geleverd aan het verder uitbouwen van digitale voorlichting.

Laatste nieuws

Mieke Karel ontvangt €1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift

Bericht van: 25-01-2022
 

HON ondersteunt Ling Lin met €700,- voor proefschrift

Bericht van: 16-12-2021
 

Annemiek Dickhout ontvangt €1.000,- voor proefschrift

Bericht van: 03-11-2021