Onderzoek

Leids Universitair Medisch Centrum:

Reeds 30 jaar geleden werden door de Leidse groep belangrijke stappen gezet op bijvoorbeeld gebied van MRI onderzoek bij kinderen met aangeboren afwijkingen. Tegenwoordig is MRI daardoor een belangrijke onderzoekstechniek geworden die wereldwijd gebruikt wordt om kinderen en jongvolwassenen met tetralogie van Fallot te vervolgen en complicaties van operatie vroeg te kunnen opsporen en behandelen.

Radiologische technieken
Radiologische technieken zijn essentieel voor de diagnostiek en behandeling van hart en vaatziekten. Computer tomografie (CT) angiografie heeft een plek verworven om atherosclerose (adverkalking) en vernauwingen in de kransslagaderen vast te stellen zonder katheter in de bloedvaten te hoeven inbrengen en dus minder belastend voor de patiënt. Magnetische resonantie imaging (MRI) is een andere niet-invasieve en niet belastende  imaging techniek om hart en vaatziekten zichtbaar te maken. MRI kan bij velerlei hartziekten belangrijke informatie verschaffen om bijvoorbeeld de oorzaak van hartfalen zichtbaar te maken en daardoor gerichte behandeling te kunnen instellen.

Een andere ontwikkeling waarin de Leidse groep een belangrijke rol speelde in het ontwikkelen van een MRI techniek om hartschade ten gevolge van een hartinfarct zichtbaar te kunnen maken, ook een techniek die wereldwijd toepassing heeft gekregen.

Deze ontwikkelingen vergen veel technische innovatie en het ontwikkelen van nieuwe concepten hoe de technieken het best kunnen worden ingezet.

Huidig onderzoek
Op dit moment wordt actief onderzoek verricht naar optimaliseren van imaging technieken bij patiënten met obesitas en het metabool syndroom, vaak resulterend in diabetes mellitus (aandoeningen die op hun beurt leiden tot aderverkalking en een scala aan hart en vaatziekten). Obesitas en metabool syndroom hebben epidemische vormen aangenomen in de westerse wereld wat het belang onderstreept van meer begrip van deze ziekteprocessen. Niet alleen hart en bloedvaten zijn bij het ziekteproces betrokken, maar ook in wisselende mate bijv. hersenen (risico op ziekte van Alzheimer wordt vergroot, cognitieve achteruitgang), lever (leververvetting) en nieren. MRI is bij uitstek een imaging methode om multi-orgaan betrokkenheid (hart, lever, hersenen, etc) vast te stellen en in een vroeg stadium op te sporen, zodat interventies (bijv. dieët, medicijnen)op tijd het ziekteproces kunnen stoppen. Het testen en valideren van deze toepassingen van imaging is een grote uitdaging voor onderzoekers om een bijdrage te kunnen leveren aan deze veel voorkomende ziekteprocessen. Ondersteuning van CT en MRI imaging projecten is een vereiste om deze innovaties te kunnen realiseren.


Prof. dr. Albert de Roos:

"Mijn belangstelling voor de radiologie komt voort uit de bijdrage die je kunt leveren aan de diagnostiek en behandeling van ziekteprocessen. Het opsporen van ziekteprocessen die van buitenaf niet zichtbaar zijn, is mogelijk geworden met allerlei radiologische hulpmiddelen (röntgen, computer tomografie, echografie, magnetische resonantie imaging). De patiënt met een bepaalde ziekte (bijv. kanker, hart- en vaatziekten) staat in het centrum van de aandacht; van daaruit ga je als arts de beste opsporingsmiddelen helpen ontwikkelen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan (vroeg)diagnostiek en verbeterde behandelingsmethoden".

Laatste nieuws

Mieke Karel ontvangt €1.000,- vanuit HON voor haar proefschrift

Bericht van: 25-01-2022
 

HON ondersteunt Ling Lin met €700,- voor proefschrift

Bericht van: 16-12-2021
 

Annemiek Dickhout ontvangt €1.000,- voor proefschrift

Bericht van: 03-11-2021