Onderzoek

Genregulatie Groep:

De genregulatie Groep heeft tot doel, te ontdekken hoe beschadigde genen bijdragen aan het ontstaan van hartaandoeningen.

Het DNA bevat alle informatie die nodig is voor het normaal functioneren van cellen in ons lichaam. Het bevat genen die als blauwdruk dienen voor het bouwen van lichaamscellen.
Deze genen signaleren en reguleren de functies van de cellen.
Echter, genen kunnen beschadigd raken en daardoor verstrekken ze verkeerde informatie, waardoor de normale werking van de cellen verstoord raakt. Dat kan tot ziekte leiden.

De groep wijdt zich aan het ontrafelen van opeenvolgende moleculaire reacties in cellen die een sleutelrol vervullen bij het ontstaan van hartziekten.
Deze cellen zijn vooral de endotheelcellen - dat zijn de plaveiselcellen die de binnenwand van bloedvaten bekleden - en de witte bloedcellen, die de beschadigde bloedvaatwand binnentrekken en daar een ontstekingsreactie op gang brengen middels het afscheiden van oxidanten. De groep is primair geinteresseerd in de manier waarop beschadigde genen leiden tot vroege atherosclerotische plaquevorming in bloedvaten.

Zij doen dit door het inzetten van een scala aan geavanceerde technieken, zoals het uitschakelen en het manipuleren van nieuw ontdekte genen, maar ook door het toepassen van proteomics, en van histologische technieken om het effect daarvan te bepalen.

Lopende projecten:

 • Studies die de rol van geslachtshormonen op hartziekte onderzoeken.
   
 • Studies die de moleculaire mechanismen onderzoeken die ten grondslag liggen aan de relatie tussen diabetisch nierlijden en hartziekte.
   

Begrippen:

 • DNA
  Het erfelijk materiaal dat ligt opgeslagen in de kernen van alle lichaamscellen.
  Ketens van DNA vormen de chromosomen.
  Een mens heeft 46 paren chromosomen.
  Een gen is een stukje chromosoom dat de informatie bevat voor het vormen van 1 eiwit.
   
 • Proteomics:
  een beschadigde plek in de slagaderwand waarin zich cholesterol, vetten, eiwitten en celresten ophopen. Als dit proces voortschrijdt, zal uiteindelijk de plaque openscheuren.
   
 • Moleculen
  kunnen ook verbindingen met elkaar aangaan. Omdat moleculen elektrisch neutraal zijn, hebben ze voor hun verbinding de hulp van enzymen nodig.
   
 • Enzymen
  zijn chemische stoffen die door het lichaam worden aangemaakt om moleculen van samenstelling te helpen veranderen. Die moleculen zouden dat uit zichzelf niet kunnen, omdat de daarvoor benodigde energie ontbreekt.
   
 • Oxideren
  is een chemische reactie waarbij ionen aan zuurstof worden gebonden. Losse atomen zijn elektrisch geladen en worden ionen genoemd. Een vrij ion wordt vrije radicaal genoemd. Ze zijn maar kort vrij, want ze binden zich snel aan tegengesteld geladen ionen en vormen een molecule. Daarbij komt energie vrij. Een molecule is elektrisch neutraal.
   

Laatste nieuws

Hartonderzoek Nederland ontvangt proefschrift Magdi Nagy.

Bericht van: 20-01-2020
 

Magdi Nagy ontvangt 500,- euro voor realisatie promotie.

Bericht van: 19-08-2019
 

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor promotie.

Bericht van: 05-04-2019