Onderzoek

Vrije Radicalen Groep:

De Vrije Radicalen Groep heeft tot doel, te ontdekken hoe chemische veranderingen in lichaamsweefsel leiden tot de ontwikkeling van hartziekte. Bijzondere aandacht gaat uit naar het proces van oxidatie, waarbij vrije radicalen schade aanrichten aan biologisch weefsel.
Het betreft hier metaalionen. En zuurstofatomen, ofwel peroxiden.
De groep onderzoekt hoe oxidanten proteinen kunnen beschadigen, in het bijzonder de ketens die de LDL-cholesterol dragen en die de bouwstenen van de slagaderwand vormen.

Een groot deel van de groep concentreert zich op de chemische stof hypochloriet, een zeer krachtige oxidant. We kennen allemaal de anti-bacteriele werking van deze stof, die onder de naam bleekwater in het huishouden wordt gebruikt. Het is interessant dat hypochloriet ook werkzaam is in ons immuunsysteem. Het wordt geproduceerd door onze witte bloedlichaampjes. Die doen dat met een chemische reactie waarvoor het enzym myeloperoxidase nodig is.

Het hypochloriet is de sterspeler van onze verdediging. Het doodt binnendringende bacterien en andere ziekteverwekkers. Normaliter is de productie van dit gevaarlijke vernietigingswapen zeer nauwkeurig onder controle, maar het systeem kan ook op hol slaan, daarbij grote schade aanrichtend aan de eigen lichaamsweefsels.

Mensen met een hoog myeloperoxidase gehalte in hun bloed hebben een verhoogd risico op het krijgen van hartziekte. Het hoofddoel van de groep is op dit moment, uit te vinden hoe hypochloriet en myeloperoxidase de wand van de slagader beschadigen.
En hoe dit kan worden voorkomen.

De groep geeft ook grote prioriteit aan het onderzoek naar de enorme invloed van diabetes mellitus en de onstekingsziekte systemische lupus op het krijgen van hartziekte.
Beide aandoeningen verhogen vele malen de kans op atherosclerose en acute hartdood.
Maar het is nog niet volledig duidelijk hoe dit komt.

Een ander onderzoek spitst zich toe op de rol van metaalionen in het beschadigen van de slagaderwand.

Thans lopende studies:

 • Studies aan de chemische stof hypochloriet.
   
 • De associatie tussen hartziekten en andere ziektes, zoals diabetes mellitus en systemische lupus.
   
 • De rol van metaalionen in de ontwikkeling van hartziekte.
   

Enkele begrippen:

 • Proteine
  is een andere naam voor eiwit.
  Lipoproteinen zijn verbindingen van vetzuren met eiwitten.
  Ze behoren tot de basisbouwstenen van ons hele lichaam. Ook cholesterolmoleculen zijn aan een dergelijke bouwsteen gebonden. Er zijn twee soorten cholesterol-lipoproteine-moleculen in het bloed: de Low Density-Lipoproteinen ofwel LDL, met lange ketens, die veel ruimte innemen, zoals kippengaas, en de High Density-lipoproteinen met de korte ketens, ofwel HDL, die juist weinig ruimte innemen. De LDL worden wel het "slechte" cholesterol genoemd en de HDL het "goede".
   
 • Oxideren
  is een chemische reactie waarbij ionen aan zuurstof worden gebonden. Losse atomen zijn elektrisch geladen en worden ionen genoemd. Een vrij ion wordt vrije radicaal genoemd. Ze zijn maar kort vrij, want ze binden zich snel aan tegengesteld geladen ionen en vormen een molecule. Daarbij komt energie vrij. Een molecule is elektrisch neutraal.
   

Laatste nieuws

Hartonderzoek Nederland ontvangt proefschrift Magdi Nagy.

Bericht van: 20-01-2020
 

Magdi Nagy ontvangt 500,- euro voor realisatie promotie.

Bericht van: 19-08-2019
 

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor promotie.

Bericht van: 05-04-2019