Onderzoek

De Angiogenesis en Weefseltechniek Groep:

De Angiogenesis en Weefseltechniek Groep is in de wereld een van de meest vooraanstaande groepen op het gebied van het onderzoek naar Angiogenese, een proces waarbij het lichaam nieuwe bloedvaten vormt op plaatsen waar slagaderen afgesloten raken, als gedeeltelijke compensatie voor de afgenomen doorbloeding van het voorbij de afsluiting liggende verzorgingsgebied.
Er zijn ook steeds sterkere aanwijzingen voor, dat bloedvaten het vermogen hebben, zichzelf te repareren, als reactie op hart- en vaatziekten.

Er circuleren cellen in het bloed die een belangrijke rol spelen bij zowel de vorming van nieuwe vaten als bij het herstel van de bloedvaatwand. Ze zijn bekend als endotheel-voorlopercellen en ontstaan vermoedelijk in het beenmerg.
Deze cellen hebben onze bijzondere aandacht.

De Angiogenese en Weefseltechniek Groep richt zich op het beheersen en therapeutisch toepassen van het angiogenese proces, OF door de manier te vinden hoe het lichaam ertoe gebracht kan worden, dit proces van nieuwvorming te starten, OF door endotheel-voorlopercellen toe te dienen.
Deze nieuwe methoden zijn zeer veelbelovend als toekomstige behandeling van hart en vaatziekten.

Ook geeft de Angiogense Groep grote prioriteit aan de ontwikkeling van nieuwe synthetische materialen voor effectieve behandeling van hart- en vaatziekten.
Momenteel zijn er niet veel effectieve biologische materialen beschikbaar voor klinische behandeling van vaatafsluiting, zoals de uitwendige bypass-transplantatieprocedure, waarbij een afgesloten stuk slagader wordt overbrugd door een uitwendig "omlopend" stuk bloedvat, of een inwendige, zogenaamde minimaal invasieve bypassprocedure, waarbij in de wand van het verkalkte bloedvat, als het ware achter de verkalking langs, met een stijve catheter een nieuwe doorgang wordt geforceerd naar een plaats verderop, waar het vat nog wel open staat.
De standaard behandeling is nu nog steeds de uitwendige bypassprocedure met een transplantaat. Dat transplantaat is nu nog meestal een stuk ader uit het been. Maar die slibben in 70% van de gevallen binnen 10 jaar weer dicht. Een stuk slagader uit de bovenbuikswand doet het al beter, maar is ook nog niet ideaal. Gezien de enorme aantallen patienten, wereldwijd voorkomend, met ernstige vaatafsluitingen, bij wie alleen chirurgisch behandeling helpt, moeten snel nieuwe synthetische transplantatiematerialen worden gevonden, om daarmee de, dringend noodzakelijke, revolutionaire ontwikkeling van de huidige cardiovasculaire chirurgie mogelijk te maken.
De Angiogenese Groep werkt aan nieuwe synthetische bypass transplantaten, die vrijwel dezelfde eigenschappen hebben als menselijke slagaderen.

Lopende projecten:

 • De rol van mannelijke hormonen, de androgenen, bij de angiogenese.
   
 • De normale regulatie van de microcirculatie.
   
 • Het met weefseltechnieken maken van nieuwe biomaterialen voor de behandeling van vaatziekten.
   

Enkele begrippen:

 • Microcirculatie:
  Microcirculatie is de benaming voor heel het continu verlopende proces van uitwisseling tussen het bloed en het lichaamsweefsel, zoals dat bij levende mensen de basis vormt van ons bestaan. Er wordt door de bloedsomloop zuurstof van de longen naar het weefsel overgedragen en, na oxidatie in het weefsel, gaat het afbraakproduct koolzuur, CO2, van het weefsel naar de longen. Datzelfde gebeurt ook met voedingsstoffen. Die worden aangeleverd door de darm. De afbraakproducten worden door het bloed terug vervoerd naar de darm en de nier en aldus verwijderd.

  Het proces verloopt via de steeds kleinere vertakkingen van de slagaderen naar het netwerk van de zogenaamde haarvaten. Dat zijn ultradunne vaatjes die door capillaire zuigwerking het bloed door het weefsel laten doorstromen naar de kleinste vertakkingen van de aderen.
  Die adertjes laten, door de opzuigende werking van het hart, het bloed uitstromen in steeds grotere aderen, tot het uiteindelijk door de Grote Holle aderen naar het hart stroomt.

  Het proces van angiogenese begint in het haarvatennet.
  Het is van belang, precies te weten, hoe dit gebeurt.
  En daarom moet je alles weten van het normale, "fysiologische", microcirculatieproces.
   

Laatste nieuws

Hartonderzoek Nederland ontvangt proefschrift Magdi Nagy.

Bericht van: 20-01-2020
 

Magdi Nagy ontvangt 500,- euro voor realisatie promotie.

Bericht van: 19-08-2019
 

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor promotie.

Bericht van: 05-04-2019