OVER ONS

Missie

Het Heart Research Institute heeft als missie: het voorkomen van hartziekten, door het begrijpen van de biologische processen die leiden tot atherosclerose, ofwel arteriosclerose.

De doelstellingen van het Instituut zijn:

  • Ontwikkelen van een eenvoudige manier om atherosclerose op te sporen in een vroeg stadium, voordat het leidt tot klinische problemen.
     
  • Ontwikkelen van nieuwe behandelingen om bestaande atherosclerose terug te dringen.
     
  • Voorkomen dat mensen atherosclerose gaan ontwikkelen.


Onderzoek
Opsporing van atherosclerose
Op dit moment is er geen eenvoudige methode om atherosclerose vast te stellen in een vroeg stadium. Dat is pas mogelijk als de ziekte al ver is voortgeschreden en symptomen geeft. In dat stadium is behandeling veel moeilijker. Soms is een dodelijke hartaanval het eerste symptoom. Een simpele bloedtest in het eerste stadium van de vaatafwijkingen zou de behandeling van hartziekten revolutionair verbeteren en wereldwijd miljoenen mensen het leven redden. Wij zijn bezig zo’n bloedtest te ontwikkelen, die de aanwezigheid aantoont van voor atherosclerose specifieke moleculen. Hierdoor zullen artsen al in het vroegste stadium de diagnose kunnen stellen. Ook kunnen ze daarmee het succes van hun behandeling volgen. Wij hebben op korte termijn alle steun nodig die we kunnen krijgen voor ons werk, dat uiteindelijk zal resulteren in een snelle en algemeen verkrijgbare diagnostische test.

Genezen van atherosclerose
Het heeft alleen zin om atherosclerose te diagnosticeren als er mogelijkheden bestaan om het proces niet alleen stop te zetten, maar ook te genezen. De tegenwoordig bestaande behandelingen hebben nog slechts beperkt succes. Pas als we begrijpen hoe deze ziekte zich ontwikkelt, kunnen we hopen op de werkelijke genezing ervan.

Zo werken we op dit moment aan een manier om overmatige vetophoping in de vaatwand te verwijderen.

Preventie van atherosclerose
Door te begrijpen hoe de ziekte begint en zich ontwikkelt, zullen we straks in staat zijn de ernstige incidenten te voorkomen.

Zo onderzoeken wij op dit moment een chemisch proces, bekend als oxidatie, dat waarschijnlijk bij atherosclerose een belangrijke rol speelt. Sommige van onze projecten zijn gericht op de mogelijk beschermende rol van antioxidanten. Ook een ontstekingsproces zoals we dat kennen van arthritis, ofwel gewrichtsontsteking, blijkt een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van atherosclerose. Maar dit moet allemaal eerst beter worden begrepen voordat het mogelijk wordt om het onder controle te krijgen.

Enkele begrippen:
Oxideren:
Een chemische reactie waarbij ionen aan zuurstof worden gebonden. Losse atomen zijn elektrisch geladen en worden ionen genoemd. Een vrij ion wordt vrije radicaal genoemd. Ze zijn maar kort vrij, want ze binden zich snel aan tegengesteld geladen ionen tot een molecule. Daarbij komt energie vrij. Een molecule is elektrisch neutraal.
 

Laatste nieuws

Hartonderzoek Nederland ontvangt proefschrift Magdi Nagy.

Bericht van: 20-01-2020
 

Magdi Nagy ontvangt 500,- euro voor realisatie promotie.

Bericht van: 19-08-2019
 

Peter van Doorn ontvangt 2.000,- euro voor promotie.

Bericht van: 05-04-2019